V roku 303 nášho letopočtu rímsky cisár Dioklecián vydal dekrét, ktorým sa mu, ako dúfal, podarí zastaviť šíriace sa kresťanstvo. Jedným z jeho hlavných cieľov bolo zhabať a zničiť všetky kresťanské zvitky. O nejaký čas si vysokí úradníci vynútili, aby tento dekrét nadobudol platnosť aj v severnej Afrike.

Jednou z obetí, ktoré mal dekrét zasiahnuť, bol aj Felix, biskup z dediny Tibjuca ležiacej neďaleko Kartága.

Starosta mesta prikázal Felixovi odovzdať Bibliu, ktorú nadovšetko miloval. Aj keď niektorí sudcovia boli ochotní rešpektovať toto nariadenie, Felix ho odmietol poslúchnuť a vzdať sa Božieho slova. Rázne odmietol urobiť kompromis.

Rímski vojaci napokon dopravili Felixa do Talianska, kde za svoju neoblomnosť zaplatil životom. Záznamy uvádzajú, že 30. augusta roku 303 sa tento biskup – so zbožnou zásadovosťou – radšej vzdal vlastného života než svojej Biblie.


Zdieľať: