Ako malý chlapec som mal veľmi rád karikatúry. Zvlášť dobre si pamätám na jeden obrázok z knihy ilustrovanej karikaturistom Gary Larsonom, ktorú mama používala pri vyučovaní v nemocnici. Bol to obrázok chlapca s veľmi veľkou hlavou a maličkým jabĺčkom na nej, a predstavoval syna Williama Tella.

Keď som sa mamy spýtal, čo tento obrázok znázorňuje, rozprávala mi príbeh o Williamovi Tellovi, odvážnom mužovi, ktorý žil v 14. storočí a bojoval za slobodu svojho ľudu vo Švajčiarsku. Rakúsky správca, ktorý sa volal Gessler, postavil na hlavnom námestí v mestečku Altdorf vysoký stĺp a na jeho vrchol položil klobúk. Všetkým Švajčiarom prikázal, že sa musia pred týmto stĺpom pokloniť. Tell odmietol a Gessler ho za to okamžite vrhol do väzenia. Pretože vedel, že dobre narába s kušou, povedal mu, že bude opäť slobodný, ak zostrelí malé jablko z hlavy svojho syna. Tell mal len jedného syna. Kuše práve prichádzali do módy, no väčšina z nich nebola ktovieako presná. No jeho syn veril, že otec to dokáže. Stál nepohnuto a bez strachu aj vtedy, keď jeho otec mieril na jablko na jeho hlave a vystrelil. Jablko spadlo na zem. Oslobodený bol nielen on, ale pomohol na slobodu aj celému svojmu národu.

Aby vyslobodil svoj ľud, Boh riskoval a dal svojho jediného Syna. Ako veľmi nás musí milovať! A ako veľmi mu musel jeho Syn dôverovať, keď s ním do toho šiel. Aj my mu môžeme rovnako dôverovať.


Zdieľať: