Ježiš sa narodil ako človek, aby som sa ja mohol narodiť druhýkrát.

Stal sa chudobný, aby som ja mohol získať veľké bohatstvo.

Stal sa bezdomovcom, aby som ja raz mohol žiť v krásnom domove.

Vyzliekli ho, aby som si ja mohol obliecť jeho odev.

Všetci ho opustili, aby som ja vždy mohol mať priateľov.

Spútali ho, aby som ja mohol získať dokonalú slobodu.

Bol smutný, aby som sa ja mohol naplno radovať.

Zostúpil z neba, aby som ja mohol byť raz v nebi.

Stal sa sluhom, aby som ja mohol byť navždy synom a dedičom.

Bol hladný, aby som ja vždy mohol mať dostatok jedla.

Vzal na seba všetky hriechy, aby som mohol mať podiel na jeho spravodlivosti.

Zomrel, aby som ja nikdy nemusel okúsiť večnú smrť.

Zostúpi sem dolu, aby ma mohol vziať k sebe hore.

To všetko preto, aby na mne mohol zjaviť bohatstvo svojej milosti a darovať mi večný život.


Zdieľať: