Môžeš snívať o tom, čo je nemožné – a nájsť spôsob, ako to dosiahnuť. Buď niečím viac než len študentom, sekretárkou, zdravotnou sestrou, učiteľom, ekonómkou, predavačkou alebo technikom. Buď zároveň Božím vyslancom, ktorého služba a práca je „presiaknutá“ jeho láskou. Pretože

– aj keby si získal akademický titul a rôzne ocenenia, alebo si sa stal uznávaným odborníkom v oblasti výpočtovej techniky, a lásku by si nemal, nie si ničím,

– aj keby si sa stal milionárom a pre svoje výroky, odborné znalosti alebo hudbu slávnym človekom, a lásku by si nemal, tvoje vzdelanie by nemalo nijaký zmysel,

– aj keby si sa stal vynikajúcim inžinierom, alebo najčítanejším autorom, a lásku by si nemal, svoj čas si premárnil,

– aj keby si za dosiahnuté výsledky dostal celý rad diplomov, vyznamenaní, medailí a trofejí, a lásku by si nemal, mali by len cenu odpadkov, ktoré vyhadzujeme,

– aj keby si všetok svoj čas venoval práci na Božom diele a rozhodol sa pracovať za menšiu mzdu, než akú ponúka svet, obetoval by si svoje nadanie a schopnosti pre Božie kráľovstvo, no nerobil by si to z lásky, tvoj život by bol pokladaný za zbytočný.

Nech by bol tvoj životný cieľ, tvoje zamestnanie alebo profesia akékoľvek, všetko nech je okorenené láskou, pretože len vtedy má tvoja práca zmysel.


Zdieľať: