Mama odišla na niekoľko týždňov k svojej sestre, kde mala viac voľného času. Rozhodla sa, že jedno popoludnie strávi modlitbou za syna Hudsona.

V to isté popoludnie sa Hudson doma mimoriadne nudil. Vedel, že ak sa bude tváriť, že nič nerobí, malá sestra Louisa ho bude otravovať, aby sa s ňou hral, alebo mu otec nájde nejakú prácu. Rozhodol sa preto, že si vezme nejakú dobrú knihu a skryje sa do svojej obľúbenej skrýše. Na polici však nenašiel nič zaujímavé. Prečítal všetky knihy a z mnohých vedel jednotlivé časti naspamäť. Vtom zazrel malú kresťanskú brožúrku, ktorú si predtým nevšimol. Zasmial sa a vzal ju z police. Vedel, o čom asi bude. Na začiatku bol vždy zaujímavý príbeh, ktorý upútal pozornosť čitateľa, druhá časť bola evanjelizačná. Povedal, že si prečíta iba prvú časť.

S knižkou pod pazuchou sa ponáhľal do skladu v zadnej časti domu. Dával pri tom pozor, aby si Louisa nevšimla jeho skrýšu. Usadil sa a začal čítať.

Na mieste vzdialenom dvadsaťpäť míľ sa jeho matka za neho horlivo modlila. Po niekoľkých hodinách ju zaplavil pokoj. Niekde hlboko v duši cítila, že pán Boh vypočul jej modlitby. Hoci nevedela, ako, bola si istá, že jej syn sa stal kresťanom.


Zdieľať: