Bavorský kráľ Henrich III., ktorý vládol v 11. storočí, bol stále viac a viac unavený zo života na kráľovskom dvore. Neznášal napätie a stresy, ktorým musel ako vládca dennodenne čeliť. Poprosil preto predstaveného miestneho kláštora, ktorý sa volal Richard, aby ho prijal za mnícha a mohol tak zvyšok svojho života prežiť v kláštore.

„Vaša Výsosť,“ povedal mu predstavený Richard, „uvedomujete si, že jedným zo sľubov, ktorý musíte pri vstupe do kláštora dať, je poslušnosť? Bude to problém, pretože vy ste kráľ.“

„Rozumiem,“ odpovedal Henrich. „Zvyšok svojho života budem poslúchať vás, ako vás Kristus povedie.“

„Dobre teda, poviem vám hneď, čo máte robiť,“ povedal predstavený Richard. „Vráťte sa späť na svoj trón a slúžte verne na mieste, ktoré vám Boh určil.“

Keď kráľ Henrich III. zomrel, na jeho náhrobný kameň dali nápis: „Tento kráľ sa naučil vládnuť tým, že bol poslušný.“

Keď sa vám niekedy zdá, že ste už príliš unavení z úloh a povinností, ktoré na vás dennodenne doliehajú, spomeňte si, že Boh každého z nás „zasadil“ na určité miesto a povedal nám, aby sme boli dobrými žiakmi, študentmi, robotníkmi alebo rodičmi tam, kde sme. Kristus čaká, že budeme verne stáť na tom mieste, kde nás postavil, aby, keď sa vráti, sme mohli vládnuť s ním.


Zdieľať: