Jedného dňa sa William Jennings Bryan vybral za otcom svojej nastávajúcej manželky, aby ho požiadal o ruku jeho dcéry. Vediac, že jej otec je veľmi nábožný človek, chcel naňho zapôsobiť tým, že citoval Šalamúnovo príslovie: „Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina.“ (Prísl 18,22)

Na jeho prekvapenie, otec jeho nastávajúcej mu odpovedal citátom apoštola Pavla o tom, že kto vydá svoju dcéru, dobre robí, ale kto nevydá, robí lepšie. Mladý pytač zostal chvíľu zmätený. Potom však dostal nápad a svojmu nastávajúcemu svokrovi odpovedal: „Pavel nemal ženu, no Šalamún ich mal sedemsto. Preto by mal byť, čo sa týka manželstva, lepším radcom.“


Zdieľať: