Hnev je často škodlivejší než krivda, ktorú spôsobí.

Z obdobia, keď Leonardo da Vinci maľoval obraz „Posledná večera“, sa spomína jeden príbeh. Leonardo sa vtedy strašne nahneval na svojho spolupracovníka. Nedokázal ovládnuť svoj hnev a muža zasypal ostrými slovami. Potom sa vrátil k plátnu a pokúšal sa pracovať na Ježišovej tvári. Bol však taký rozrušený, že sa nevedel upokojiť. Aj keď chcel veľmi pokračovať v začatej práci, nemohol. Napokon odložil štetec a farby, vyhľadal muža, na ktorého sa tak veľmi nazlostil, a poprosil ho o odpustenie. Muž prijal jeho ospravedlnenie a Leonardo opäť získal pokoj. Vrátil sa k svojej práci a Ježišovu tvár dokončil.


Zdieľať: