Keď umývam malé špinavé nohy, modlím sa: „Pane, zachovaj ich vždy čisté, aby kráčali po správnych cestách.“

Keď umývam malé špinavé rúčky, úprimne prosím: „Pane, nech sú ochotné splniť úlohu, ktorú im dáš.“

Keď umývam špinu z malých kolien, prosím: „Pane, nech sa na týchto kolenách vybojujú najväčšie víťazstvá.“

Keď drhnem špinavé šaty, modlím sa: „Pane, nech sa jeho odev zmení na rúcho tvojej spravodlivosti.“

„Viem, že po niekoľkých hodinách budem musieť opäť umyť tieto ruky a skôr než sa skončí deň, šaty budú opäť špinavé. Ale na všetkých životných cestách, v bolesti aj nedostatku, zachovaj Pane, jeho malé drahé srdiečko čisté od hriechu a poškvrny, pretože ani voda, ani mydlo nemôžu umyť tajné zákutia srdca, kam dovidíš len Ty. Ja môžem umyť len jeho ruky a nohy, ale jeho srdce, Pane, odovzdávam Tebe.“


Zdieľať: