Už ako mládenec bol fešák a ženy ho obdivovali. On im však nevenoval pozornosť, pretože ho zaujímali úplne iné veci.

Do školy chodil len málo. Až keď mal 15 rokov, všimol si otec jeho talent a dal ho do učenia v dielni istého maliara, sochára a odborníka v mnohých odboroch.

Mládenca zaujímalo umenie, ale aj technika a mechanika. Stal sa významným vynálezcom, konštruktérom a staviteľom.

Pracoval ako staviteľ mostov, konštruktér vojenských diel, vojnových vozov, architekt, sochár a maliar. Azda medzi najznámejšie jeho diela patrí obraz Mona Lisa. Písal dokonca verše a skladal hudbu.

Veľa sa zaoberal myšlienkou, ako by mohol človek lietať. Zúčastňoval sa dokonca na pitvách, aby sa naučil čo najviac z anatómie ľudského tela.

Zachovali sa tisíce strán jeho poznámok, nákresov a schém rôznych zariadení a prístrojov, ktorými predbehol vedecký vývoj o stovky rokov.

Keď bol starý, ochrnula mu pravá ruka. Zomieral osamelý a s pocitom, že stroskotali všetky jeho plány, pretože väčšina jeho projektov a vynálezov sa za jeho života nikdy nerealizovala. Mnohé z nich boli na základe jeho nákresov zostrojené až o niekoľko storočí neskôr.

Bol to však génius, ktorého schopnosti predbehli o stáročia možnosti vtedajšej doby.

Tento velikán vedy a umenia sa volal LEONARDO DA VINCI


Zdieľať: