Učiteľ v druhej triede položí stodolárovku na stôl a hovorí žiakom: „Deti, dám túto stovku tomu, kto uhádne, kto je najvýznamnejším človekom na svete!“

Jedno z detí hovorí: „George Washington.“

„Ó nie, aj George Washington bol významný človek, ale nie je to on.“

Iný sa hlási: „Krištof Kolumbus.“

„Aj ten bol veľmi významný, ale ani to nie je tá správna odpoveď!“

Ďalší sa pridávajú: „Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Martin Luther King…“

Zrazu zdvihne ruku malý židovský chlapec a hovorí: „Ježiš Kristus!“

„Výborne, chlapče! Stovka je tvoja.“

Učiteľ k nemu pristúpil, odovzdal mu bankovku a potom sa naň zahľadel.

„Ako je to možné, že ty, židovský chlapec, považuješ Ježiša Krista za najvýznamnejšiu osobnosť sveta?“

Chlapec odpovedal: „Podľa mňa je to Mojžiš, ale biznis je biznis!“


Zdieľať: