Počas španielsko-americkej vojny dozerala Clara Bartonová na prácu Červeného kríža na Kube. Jedného dňa za ňou prišiel plukovník Theodore Roosevelt, aby kúpil potraviny pre chorých a ranených. Clara mu však odmietla čokoľvek predať.

Roosevelt bol v rozpakoch. Jeho ľudia nevyhnutne potrebovali pomoc a on bol pripravený zaplatiť z vlastných peňazí. Keď sa istého človeka spýtal, prečo si tovar nemôže kúpiť, povedal mu: „Plukovník, stačí poprosiť!“ Na Roosveltovej tvári sa objavil široký úsmev. Teraz pochopil, v čom bol háčik – zásoby neboli na predaj. Všetko, čo musel urobiť, bolo – jednoducho poprosiť a čo potreboval, dostal zadarmo.

Prečo je niekedy ťažšie poprosiť ako zaplatiť? Slovíčko „prosím“ sa tak málo používa a tak ťažko vyslovuje! Nemáš s ním tiež problémy? Nezabudni, aj dnes ho budeš potrebovať!


Zdieľať: