Jeden kazateľ raz kázal veľmi otvorene o hriechu. Po ukončení bohoslužby za ním prišiel muž a povedal mu: „Pán kazateľ, nechceme, aby ste o hriechu, vine, úpadku a ľudskej skazenosti hovorili tak otvorene. Ak vás totiž naša mládež – chlapci a dievčatá – budú počuť hovoriť o hriechu tak otvorene, môže sa stať, že sa ho skôr dopustia. Nazvite to omylom alebo chybou ak chcete, ale nehovorte o ňom tak priamo.“

Kazateľ vzal do rúk malú fľaštičku a ukázal ju mužovi so slovami: „Vidíte túto nálepku? Je tam napísané – strychnín (prudko jedovatá látka) a pod názvom je veľkými červenými písmenami napísané ´JED!´. Viete, človeče, o čo ma teraz prosíte? Chcete, aby som zmenil túto nálepku. Predpokladajme, že by som to urobil a prelepil by som ju nálepkou: ´Citrónový sirup´. Uvedomujete si, čo by sa mohlo stať? Niekto by jej obsah použil, pretože by nevedel o nebezpečenstve, ktoré v sebe ukrýva a určite by zomrel. A tak je to aj s hriechom. Čím jemnejšiu nálepku mu dáte, tým nebezpečnejším jedom sa pre vás stáva!“


Zdieľať: