Keď bol v bývalom Sovietskom zväze predsedom vlády Nikita Chruščov, odsúdil politiku a krutosť Stalinovej vlády. Keď raz opäť na jednom verejnom stretnutí Chruščov kritizoval Stalina, niekto spomedzi poslucháčov vykríkol: „Bol si jedným zo Stalinových spolupracovníkov. Prečo si mu v tom nezabránil?“

„Kto to povedal?“ zakričal Chruščov.

Nastalo hrobové ticho a nikto v miestnosti nepohol ani jediným svalom. Potom Chruščov ticho povedal: „Teraz asi chápete prečo.“


Zdieľať: