Písal sa 31. október 1517. Mladý mních sa v rannom šere blížil k bráne zámockého kostola. Poobzeral sa a spod kutne vytiahol veľký zvitok s 95 výpoveďami; pribil ich na dvere chrámu. Ani sám si určite neuvedomoval, že týmto svojím vyhlásením proti predávaniu odpustkov za peniaze spustil lavínu reformačného zápasu o slobodu viery.

Ľudia mali revolučnú náladu. Boli sklamaní tým, že cirkev získava peniaze predávaním potvrdeniek o odpustení voľne na tržnici, akoby to bol nejaký jarmočný tovar. Božia milosť je predsa zadarmo a odpustenie sa nedá u Pána Boha kúpiť za nijaké peniaze.

Jeho „opovážlivé“ názory, ktoré tak veľmi nadchli ľud, však znepokojili vládnucu šľachtu a cirkev. Ako si dovoľuje obyčajný mních kritizovať a verejne napomínať cirkev? Preto bol vyzvaný, aby svoje názory bránil pred cisárom, ríšskym snemom a predstaviteľmi cirkvi. Na výzvu, aby svoje učenie odvolal, odpovedal: „Odvolať nechcem a nemôžem, pretože nie je správne konať čokoľvek proti svojmu svedomiu. Tak tu stojím a inak nemôžem. Boh mi pomáhaj! Amen.„

Za tieto odvážne slová bol uvrhnutý do kliatby. Počas cesty zo snemu ho však dal uniesť Fridrich Múdry, ktorý ho ukryl na hrade Wartburg, a tak ho zachránil pred uväznením a istou smrťou. Tu v samote a tichu preložil Písmo sväté do nemeckého jazyka. Svojmu národu tak dal ten najvzácnejší poklad.

Tento velikán dejín cirkvi sa volal MARTIN LUTHER


Zdieľať: