Jedného dňa sa vybral otec so svojím synom na trh. Otec sedel na oslíkovi a chlapec kráčal povedľa. Okoloidúci ľudia si hovorili: „Strašné veci sa dnes dejú. Veľký a silný sedí na chrbte zvieraťa, kým malý musí kráčať.“ A tak otec zostúpil z osla a sadol si syn. O chvíľu stretli ďalších ľudí. Prekvapene sa na nich dívali a poznamenali: „To je strašné. Otec ide peši a chlapec si spokojne sedí.“ Len čo si obidvaja sadli na oslíka, už počuli hlasy ďalších ľudí: „Tí ľudia nemajú ani trochu súcitu. Dvaja sedia na jednom zvierati.“ A tak zoskočili dolu a obaja kráčali vedľa oslíka. Keď sa onedlho stretli s tými, ktorí sa z trhu vracali, počuli za sebou smiech: „Blázni. Zviera nič nenesie a oni obaja kráčajú vedľa neho.“


Zdieľať: