Včera večer mi môj malý syn vyznával niektoré svoje detské hriechy. Kľačal vedľa mňa. Slzy mu stekali po tvári, keď sa modlil: „Drahý Bože, urob zo mňa takého muža, ako je môj otecko – múdreho a silného. Viem, že to môžeš urobiť.“

Keď môj syn zaspal, kľakol som si vedľa jeho postele, vyznával svoje hriechy a so sklonenou hlavou som v pokore prosil:

„Drahý Bože, urob ma dieťaťom; takým dieťaťom, ako je môj syn, ktorý tu spí – čistým, úprimným, ktorý ti dôveruje rýdzou vierou.“


Zdieľať: