Rímsky cisár usporiadal na počesť víťazstva nad nepriateľom triumfálny sprievod po uliciach kráľovského mesta. Všade na okraji cesty stáli vojaci, jeden tesne vedľa druhého. Stredom mali prechádzať jasajúce davy. Na jednom mieste mimo cesty sa nachádzalo pódium vyhradené pre rodinu cisára.

Keď sa cisár blížil k tomuto miestu, jeho najmladší syn, ešte chlapec, sa pretlačil pomedzi zástupy a chcel vybehnúť svojmu otcovi v ústrety.

„Nemôžeš tam ísť,“ napomenul ho jeden zo strážcov. „Či nevieš, chlapče, kto je na tom bojovom voze? Samotný cisár!“

Chlapček pohotovo odpovedal:

„Ten človek je možno tvojím cisárom, ale je mojím otcom!“

Je to veľká prednosť žiť s istotou, že sme deťmi toho najvznešenejšieho Otca.


Zdieľať: