Keď nám niekto ublíži, našou prirodzenou reakciou je protiútok. Samozrejme, takáto reakcia, aj keď ľudská, je takmer v každom prípade nesprávna.

Dobrým príkladom je skúsenosť jedného maďarského emigranta, nazvime ho Jozef Kudar. Pred revolúciou v Maďarsku roku 1956 bol úspešným mladým právnikom. V uliciach Budapešti sa v tom roku spolu so svojimi priateľmi postavil proti sovietskym tankom, pretože veril, že jeho krajina sa oslobodí. Revolúcia bola však potlačená a on bol nútený utiecť.

Keď pricestoval do Spojených štátov, nemal peniaze ani prácu a nikoho tam nepoznal. Mal však dobré vzdelanie. Hovoril niekoľkými jazykmi, aj anglicky. Niekoľko mesiacov sa snažil nájsť si prácu vo svojom obore. Pretože nepoznal americké zákony, všade ho zdvorilo odmietli.

Keďže jazyk ovládal dobre, aspoň si to myslel, pokúsil sa nájsť si prácu v istej obchodnej spoločnosti. Vlastníkovi tejto spoločnosti napísal list. O dva týždne neskôr dostal odpoveď. Okrem iného sa v liste hovorilo o tom, že aj keď potrebujú manažéra, nemôžu ho zamestnať, pretože nevie správne písať po anglicky. Jozef nečakal takúto odpoveď. Ovládla ho túžba pomstiť sa.

Hneval sa na všetko a na všetkých. Akým právom môže tento hrubý a arogantný muž tvrdiť, že nevie písať po anglicky! Ak je tu niekto nevzdelaný, tak je to určite on, pretože jeho list je samá gramatická chyba!

Jozef si sadol a za horúca napísal ostrú odpoveď. Keď list dopísal a opäť si ho prečítal, jeho hnev začal ustupovať. Spomenul si na biblickú radu: „Krotká odpoveď odvracia prchlivosť.“ (Prísl 15,1) Nie, nepošle tento list. Možno mal ten chlap pravdu. Angličtina nie je jeho materinský jazyk. Možno ju naozaj ešte musí študovať. Veď ten človek mu vlastne prejavil priazeň a pomohol mu, aby si uvedomil, že sa v nej naozaj potrebuje zdokonaliť.

Kudar roztrhal list a napísal ešte jeden. Ospravedlnil sa za chyby, vysvetlil, odkiaľ a prečo utiekol do Ameriky a poďakoval za pripomienku, že sa potrebuje zdokonaliť v anglickom jazyku. O dva dni dostal telefonát, že ho pozývajú do New Yorku, aby s ním urobili pohovor. O týždeň už pracoval pre túto spoločnosť ako obchodný partner. O nejaký čas sa stal zástupcom prezidenta a vedúcim pracovníkom spoločnosti. Vďaka tomu, že si v rozhodujúcej chvíli, keď mal pokušenie pomstiť sa, zachoval chladnú hlavu, stal sa z neho úspešný muž.


Zdieľať: