Martin napiekol koláčiky. „Sú to naozaj fantastické koláčiky,“ povedal a dal si jeden, „majú lahodnú chuť.“ Utekal k Ferovi a kričal: „Fero, Fero, ochutnaj, čo som napiekol!“

Fero si vzal kúsok a povedal: „To sú vari tie najlepšie koláče, aké som kedy jedol!“

A tak Martin a Fero jedli jeden koláčik za druhým. „Vieš čo,“ povedal Fero s plnými ústami, „myslím si, že by sme už mali prestať, aby nás z nich neboleli bruchá.“

„Máš pravdu,“ povedal Martin, „ale dajme si ešte posledný. Potom už prestaneme.“

Martin a Fero zasa zjedli po koláčiku. V mise ich zostalo ešte dosť.

„Fero,“ povedal Martin, „dajme si ešte jeden, celkom posledný, a potom už naozaj prestaneme.“ Fero a Martin zjedli ešte po jednom koláčiku.

„Už musíme prestať!“ zakričal Martin, keď jedol ďalší.

„Áno,“ povedal Fero siahajúc do misy za ďalším koláčom. „Musíme mať pevnú vôľu!“

„Čo je to pevná vôľa?“ spýtal sa Martin.

„Pevná vôľa ti pomáha neurobiť niečo, čo by si naozaj veľmi rád urobil,“ odpovedal Fero.

„Pre nás to znamená snažiť sa nejesť tieto koláčiky?“ spýtal sa Martin.

„Správne,“ odpovedal Fero a vrátil koláčik späť do misy. „Tak, teraz už naozaj prestaneme. Koláče odložíme do škatule.“

„Ale tú môžeme otvoriť,“ povedal Martin.

„To je pravda,“ povedal Fero.

Fero preto previazal škatuľu špagátom. „Tak, teraz už naozaj nezjeme ani jeden,“ povedal.

„Ale špagát môžeme prestrihnúť a škatuľu otvoriť,“ povedal Martin.

„Máš pravdu,“ povedal Fero. Priniesol si preto rebrík a škatuľu s koláčmi vyložil vysoko na poličku.

„Tak, teraz už naozaj nezjeme ani jeden,“ povedal Fero.

„Ale môžeme vyliezť hore, vziať škatuľu, prestrihnúť špagát a otvoriť ju,“ povedal Martin.

„To je pravda,“ povedal Fero.

Fero vyliezol na rebrík a zložil škatuľu s koláčmi z police. Prestrihol špagát a otvoril ju. Vyšiel s ňou von a  nahlas zakričal: „Hej, vtáčiky, tu sú koláčiky!“

Vtáky sa zlietli, pobrali si kúsky koláčov do zobákov a odleteli preč.

„Teraz už jesť nebudeme, pretože nijaké koláče nemáme,“ povedal Martin smutne. „Nezostal nám ani jeden.“

„To áno,“ povedal Fero, „ale máme pevnú vôľu.“

„Ty možno máš, Fero,“ povedal Martin, „ale ja si radšej idem domov napiecť ďalšie koláče.“


Zdieľať: