V prvých storočiach existencie cirkvi nebolo výnimkou, že kresťania vyhľadávali mučenícku smrť. Typickým príkladom je Ignatius z Antiochie, ktorý bol prevezený do Ríma a hodený levom. Počas cesty napísal listy, v ktorých hovorí o svojej smrti a o tom, ako si predstavuje svoje posledné dni. Ak by ho divé šelmy nechceli napadnúť, chystal sa, že ich bude dráždiť, aby naňho zaútočili.
Počas jednej zo svojich ciest do zahraničia som sa rozprával so starším zboru v krajine, kde ľudia mnoho vytrpeli pre svoju vieru. V záhrade, kde sme si boli istí, že nie je nijaké odpočúvacie zariadenie, mi povedal: „Bojím sa dňa, keď budeme slobodní. Dnes sú naši ľudia horliví a verní. Bojím sa materializmu, ktorý so sebou sloboda prinesie.“


Zdieľať: