Keď jeden mladý muž uveril a stal sa členom cirkvi, prišiel za ním starší kresťan, položil mu ruku na plecia a povedal: „Viliam, existujú tri jednoduché pravidlá. Keď sa nimi budeš riadiť, tvoje priateľstvo s Ježišom bude stále živé:

1. Nájdi si každý deň 15 minút, aby si počúval, čo ti chce Boh povedať.

2. Nájdi si každý deň 15 minút, aby si ty povedal Bohu, čo prežívaš.

3. Nájdi si každý deň 15 minút, aby si rozprával iným o Bohu.

Mladý muž sa rozhodol, že sa bude v živote riadiť podľa týchto princípov. Od toho dňa po celý svoj ďalší život bolo jeho pravidlom stráviť prvé chvíle každého dňa osamote s Bohom a jeho Slovom. Skôr, ako otvoril prvý list, prečítal prvý telegram alebo si začal plniť svoju prvú povinnosť, otvoril Bibliu a čítal z nej. Každý deň chcel dať prvé slovo a prvé miesto svojmu Pánovi.


Zdieľať: