T. J. Bach sa rozhodol odovzdať svoj život Bohu počas štúdia v Copenhagene (Dánsko). V jedno nedeľné popoludnie sa prechádzal po uliciach mesta. Všimol si mladého muža, ktorý práve prechádzal na druhú stranu ulice a rozdával letáky. Jeden dal aj jemu. Bach papier hneď pokrčil, roztrhal a zahundral: „Každý nech sa stará sám o seba!“ Mladý muž na to nič nepovedal. Podišiel trocha nabok a ticho sa modlil. Po tvári mu začali stekať slzy. Keď Bach zbadal, že muž plače, rozmýšľal: „Tento mládenec dal svoje peniaze, aby letáky kúpil. Venoval svoj čas, aby ich rozdával a teraz sa celým srdcom za mňa modlí.“ Súcit tohto mladého muža k Bachovi aj napriek jeho hrubému správaniu v ňom vyvolal hlboké emócie. O pol hodiny neskôr dával Bach vo svojej izbe roztrhaný leták dohromady. Skôr ako ho dočítal, už bol na svojich kolenách a prosil Boha o odpustenie.


Zdieľať: