Jean Frederick Oberlin, duchovný, ktorý žil v 18. storočí v Nemecku, bol na ceste, keď ho zastihla snehová fujavica. Pretože padal hustý sneh, o chvíľu bolo všetko biele a on zablúdil. Celý zúfalý a plný obáv o svoj život si sadol do snehu nevediac, kam sa obrátiť. Práve vtedy šiel okolo muž s vozom a zachránil ho. Vzal ho do najbližšej dediny a postaral sa o to, aby mal dobrú starostlivosť. Keď sa muž chystal odísť, Oberlin povedal: „Povedzte mi, prosím, svoje meno, aby som vás mohol spomenúť na svojich modlitbách pred Bohom.“

Muž, ktorý medzitým zistil, že Oberlin je duchovný, odvetil: „Vy ste kňaz. Povedzte mi, prosím, ako sa volal milosrdný Samaritán.“

Oberlin povedal: „To vám nemôžem povedať, pretože jeho meno nie je v Písme zaznamenané.“

Jeho dobrodinec mu odvetil: „Keď mi neviete povedať jeho meno, prosím, dovoľte mi nepovedať vám ani svoje.“


Zdieľať: