Joseph Damien sa narodil v Belgicku v zbožnej katolíckej rodine. Keď sa rozhodol stať sa kňazom, jeho rodičia boli na svojho syna veľmi hrdí. O nejaký čas potom, ako bol uvedený do kňazskej služby, sa Joseph dopočul o stovkách malomocných, žijúcich na jednom z Havajských ostrovov, ktorý sa volá Molokai. „Sú hladní, chodia otrhaní a cítia sa opustení,“ povedali mu cirkevní predstavitelia. „Ich jediným priateľom je ich vlastná bieda. Musíme tam poslať niekoho, kto by im priniesol Ježišovu nádej.“ Joseph sa dobrovoľne prihlásil.

Keď prišiel na Molokai a uvidel znetvorené tváre malomocných a ich zmrzačené končatiny, nemohol sa na to pozerať. Bolo to príliš odporné. Rozhodol sa, že nebude bývať medzi nimi, ale bokom, v malej chatrči. Variť si bude sám a prať si bude tiež sám. Malomocným bol vstup do jeho domu zakázaný. O Kristovi im rozprával v malom kostole, kde chodieval kázať. Jeho slová však nemali nijaký účinok.

Jedného dňa si Joseph uvedomil, že slová nestačia. Ježišovu lásku im musí nejakým spôsobom prejaviť. „Ako im môžem pomôcť, keď sa snažím vyhýbať sa im?“ kládol si otázku.

Joseph sa napokon rozhodol, že sa bude s malomocnými stretávať a žiť s nimi. Pomáhal im stavať lepšie domy. Umýval im boľavé miesta a obväzoval rany. Pomáhal im kopať studne, zaobstarával potraviny a odev. Naozaj sa stal jedným z nich, pretože aj on sa po čase nakazil a zomrel na malomocenstvo. Ale skôr, než zomrel, prežíval nesmiernu radosť, pretože videl, ako všetci obyvatelia ostrova prijímajú Krista.

Aj v našej spoločnosti sa nájdu ľudia, takí osamelí a smutní ako malomocní na ostrove Molokai. Čakajú, že príde niekto, kto im prejaví Ježišovu lásku, spriatelí sa s nimi a poslúži im, akoby im poslúžil Kristus.

Ako by sa Ježiš správal k emigrantom a utečencom? Aký vzťah by mal k ľuďom postihnutým AIDS? Akým spôsobom by prejavil lásku handicapovaným, slepým, hluchým alebo tým, ktorí trpia na Alzheimerovu chorobu? Ako by sa správal k mentálne retardovaným?

Jeho služobníkmi sa staneme, keď ho budeme napodobňovať a poslúžime iným dotykom jeho lásky.


Zdieľať: