Istý tlmočník, ktorý sprevádzal misionára na jeho ceste po osadách domorodcov, sa pri jednom jeho príhovore dostal do problému. Misionár použil slovo „poslušnosť“ a on nevedel nájsť správny výraz, ktorým by ho preložil do reči domorodcov.

Rozmýšľal niekoľko dní, až napokon mu pomohla jedna celkom obyčajná príhoda.

Keď raz zavolal na svojho psíka, ten sa k nemu bez váhania a s radosťou rozbehol.

Pozoroval ho domorodec, ktorý poznamenal: „Tvoj pes je samé ucho.“

Vtedy si tlmočník uvedomil, že práve našiel ten správny výraz pre poslušnosť – byť samé ucho.


Zdieľať: