Hovorí sa, že satan sa raz rozhodol otvoriť si obchod, v ktorom ponúkal na predaj svoje pomôcky. Boli lákavo vyložené a vysvietené vo výklade: Podvod, Lesť, Nenávisť, Žiarlivosť, Nepriateľstvo, Lož, Zmyselnosť a množstvo ďalších pomôcok. Pri každom bola cenovka. Uprostred sa nachádzal veľmi opotrebovaný nástroj, ktorý bol oveľa drahší než všetky ostatné. „Čo je to?“ spýtal sa ho ktosi. „To je strach a znechutenie,“ odvetil. „Prečo je taký drahý?“ „Pretože mi najviac pomáha. Je najúčinnejší. Urobí viac zla, než všetko ostatné. Vďaka nemu ľudia strácajú zmysel života. Myslia si, že všetko je zbytočné. Ľahko sa vzdávajú. Netušia, že za ním sa skrývam práve ja.“


Zdieľať: