Počas celej svojej vlády bol americký prezident Abraham Lincoln pod neustálym tlakom, najmä v ťažkých rokoch občianskej vojny. Aj keď si bol vedomý toho, že sa vo svojom úrade dopustí nejakých chýb, predsavzal si, že nikdy nebude robiť kompromisy so svojím svedomím. Bude sa snažiť konať vždy čestne.

Jeho rozhodnutie bolo také pevné, že raz povedal: „Som odhodlaný viesť záležitosti svojho úradu tak, aby na konci, keď budem odtiaľto odchádzať –, hoci možno stratím všetkých priateľov tu na zemi, zostal mi aspoň jeden priateľ – moje svedomie!“

Keď budeš rešpektovať jeho hlas, svedomie sa naozaj môže stať tvojím najlepším priateľom, ktorý ťa uchráni od mnohých zlých vecí. Ak však pôjdeš vedome proti nemu, nedá ti pokojne spať. Nedopadne dobre ten, kto sa snaží umlčať svojho najlepšieho priateľa.


Zdieľať: