Mladý muž leží na smrteľnej posteli. Jeho matka, ktorá si stále myslela, že je kresťan, zostala jedného dňa veľmi prekvapená a nešťastná, keď vychádzajúc z izby začula jeho slová:

„Škoda! Taká škoda!“

Okamžite sa vrátila, otvorila dvere a zvolala: „Chlapče, je to možné?! Teraz, keď zomieraš, si stratil nádej v Krista?“

„Nie, mama, nie!“ povedal mladý muž. „Nestratil som nádej. Stratil som svoj život! 24 rokov som žil a neurobil som nič pre Božieho Syna; a teraz odchádzam! Žil som iba pre seba. Žil som pre tento svet – a teraz, keď zomieram, odovzdávam sa Kristovi – ale môj život bol premárnený!“


Zdieľať: