Willa Rogersa poznali ľudia ako človeka, ktorý sa vie smiať i plakať. Jedného dňa zabával pacientov v nemocnici špecializovanej na rehabilitáciu postihnutých detskou obrnou, ľudí so zlomenou chrbticou alebo s ďalšími vážnymi telesnými postihnutiami. Pravdaže, Rogers každého rozosmial, dokonca aj pacientov, ktorých zdravotný stav bol naozaj vážny. Potom však náhle z pódia vybehol na toaletu.

Istý pán Berry sa vybral za ním, aby v prípade potreby doplnil toaletný papier, prípadne papierové utierky. Keď otvoril dvere, uvidel Willa Rogersa, ako sa opiera hlavou o stenu a plače ako malé dieťa. Rýchlo zavrel dvere a odišiel. O niekoľko minút sa Will Rogers vrátil na pódium veselý ako predtým.

Ak chcete zistiť niečo o nejakom človeku, odpovedzte si na tri otázky: Z čoho sa ten človek smeje? Čo ho nahnevá? Čo ho dojme k slzám?

Je to výborný test, podľa ktorého spoznáte charakter človeka.


Zdieľať: