Benjamin Ririe pracoval ako misionár v Číne. Keď mal sedemdesiat rokov, vrátil sa ako dôchodca domov. Keď mal osemdesiat a dostatok času, rozhodol sa, že sa naučí novozmluvnú gréčtinu. Vždy po tom túžil, ale keď bol mladší, nemal dostatok príležitostí. Ririe sa naozaj naučil veľmi pekne čítať Novú zmluvu v gréčtine.

Keď mal deväťdesiat rokov, zapísal sa na kurz gréčtiny na seminári v Toronte. Keď mal sto rokov, stretol sa s ním môj priateľ. Vo vrecku mal malý, ošúchaný grécky slovník, ktorý veľmi často používal na cestách na opakovanie slovíčok a zdokonaľovanie svojich jazykových znalostí.

*

*

Amos Alonzo Stagg bol zakladateľom futbalu. Keď mal 102 rokov, prišiel za ním do domova dôchodcov novinár, aby s ním nahral rozhovor a odfotografoval ho. Keď sa už chystal odísť, otočil sa k Amosovi Staggovi a povedal: „Dúfam, že môžem prísť za vami aj o rok a urobiť s vami rozhovor pri príležitosti vašich 103. narodenín.“

Stagg sa usmial a poznamenal: „Zdá sa, že vám zdravie celkom slúži. Myslím, že sa vám to podarí.“

Človek je taký starý, ako si pripustí. Po svete chodí veľa starých ľudí, ktorí sú čulí ako mládenci, ale aj mladých ľudí, ktorí sú skleslí ako starci.


Zdieľať: