Nového kazateľa v jednom zbore požiadali, aby zastúpil učiteľa v chlapčenskej triede. Kazateľ sa rozhodol, že zistí, aké vedomosti majú chlapci z Biblie. Spýtal sa ich preto, kto zvalil múry Jericha. Všetci chlapci sa začali vyhovárať, že nikto z nich to neurobil. Kazateľ bol zhrozený ich neznalosťou.

Na najbližšom stretnutí diakonov hovoril o tomto svojom zistení. „Nikto z nich nevedel, kto zvalil múry Jericha,“ lamentoval.

Všetci prítomní boli ticho, až sa napokon ozval jeden ostrieľaný veterán, urovnávateľ sporov: „Brat kazateľ, zdá sa mi, že ťa to veľmi trápi. Poznám všetkých tých chlapcov od narodenia. Sú to dobrí chlapci. Ak povedali, že to nevedia, verím im. Urobme zbierku na opravu a zriaďme fond na údržbu. Múry opravme, a viac tú záležitosť nespomínajme.“


Zdieľať: