Keď bol Winston Churchill prvým ministrom Veľkej Británie, jeho manželstvo bolo všeobecne pokladané za jeden z najlepších príkladov skutočnej vernosti a lásky.

Často sa stávalo, že keď mal príhovor v parlamente, nezačal skôr, kým sa nepozrel a neusmial na svoju manželku.

Keď s ním raz robil istý redaktor interview, spýtal sa ho: „Keby ste mohli žiť ešte raz, kým by ste chceli byť?“

Winston Churchill bez mihnutia oka odpovedal: „Manželom pani Churchillovej.“

Týmito slovami vyjadril, že si svoju manželku nesmierne váži a cení. Požehnané manželstvo je veľký dar!


Zdieľať: