Dve dievčatá sa stretli na ulici. Janka povedala:

„Milka mi povedala, že si jej povedala to tajomstvo, o ktorom som ti povedala, aby si jej ho nepovedala.“

Mária jej odpovedala:

„To je ale hlupaňa! Povedala som jej, aby ti to nepovedala!“

„No,“ povedala Janka, „ja som jej povedala, že ti to nepoviem, že mi to povedala, preto jej nepovedz, že som ti to povedala.“


Zdieľať: