Hachi, jeden japonský psík, odprevádzal svojho pána každé ráno na železničnú stanicu. A každý večer sem prichádzal opäť, aby vrtiac chvostíkom privítal svojho pána, keď sa vracal domov z práce.

Jedného večera sa však jeho pán nevrátil. Cestoval do iného mesta na služobnú cestu a tam náhle zomrel. Hachi, pretože si nevedel vysvetliť, čo sa stalo, každý večer prišiel na železničnú stanicu a verne a trpezlivo čakal aspoň hodinu na návrat svojho pána. Potom sa smutný vrátil domov. Robil to každý večer takmer desať rokov.

Vernosť tohto psíka tak dojala obyvateľov mesta, že na mieste, kde svojho pána tak trpezlivo čakal, postavili psíkovi na pamiatku sochu.


Zdieľať: