Rok 1851 začal George Müller, zakladateľ niekoľkých sirotincov v Bristoli, modlitbami, aby mu Pán Boh ukázal, aký ďalší krok má urobiť. Za pár dní dostal dar tri tisíc libier. Táto, doteraz najväčšia suma, akú obdržal, znamenala pre neho potvrdenie, že má doterajší sirotinec rozšíriť. Odhadoval, že stavba domu pre sedemsto detí bude stáť okolo tridsať päť tisíc libier. Tak ako vždy, aj teraz sa usilovne modlil a prosil Pána, aby požehnal potrebné financie. Mnohí ľudia by mali problém veriť Bohu, že pošle toľko peňazí, ale Müller takýto problém nemal. Do denníka si zapísal: „Výška potrebnej sumy mi dáva akúsi vnútornú radosť. Lebo čím je väčší problém, tým viac bude viditeľná Božia sláva na tom, čo dokáže modlitba a viera!“


Zdieľať: