Istý kazateľ stále kázal o tom, že je nutné nechať sa pokrstiť vo vode. Ľudia v kostole už boli z toho unavení. Liezlo im to na nervy. Diakoni sa dohodli a prišli za kazateľom s návrhom, aby už kázal o niečom inom.
„Dobre,“ odvetil kazateľ. „Vyberte si teda text, na ktorý mám pri najbližšej príležitosti kázať.“ Diakoni vybrali text Prvá Mojžišova kniha, prvá kapitola a prvý verš.
Na najbližšej bohoslužbe kazateľ začal: „Bol som požiadaný, aby som dnes kázal na text 1 Moj 1,1.“ Keď tento text prečítal, povedal: „Keď Pán Boh stvoril túto zem, asi jednu štvrtinu tvorila súš. Zvyšné tri štvrtiny pokryl vodou. Mňa to opäť vedie k tomu, že musím zdôrazniť, aký dôležitý je pre človeka krst vodou.“


Zdieľať: