Starý ujo Jozef vyhral v lotérii milión korún. Kazateľ sa vybral za ním, aby mu oznámil túto novinu. Obával sa však povedať mu to priamo, aby nedostal šok alebo srdcový infarkt. Preto začal takto: „Myslíš si, že niekedy vyhráš v lotérii?“

Starček odpovedal: „Asi nie. Nikdy som nič nevyhral.“ Potom sa opýtal: „Predstav si, že by si v lotérii vyhral milión korún. Čo by si s tými peniazmi urobil?“

„Nuž, polovicu by som dal na cirkev…“ odpovedal Jozef.

V tej chvíli sa kazateľ chytil za srdce a odpadol.


Zdieľať: