Pred mnohými rokmi bol do Číny ako misionár vyslaný mladý muž. Jeho ročný plat mal byť asi 2 500 dolárov. Počínal si však tak znamenite, že ho chceli zamestnať viaceré firmy, aby pre ne v Číne pracoval. Jedna obchodná firma, ktorá oň prejavila záujem, mu ponúkla plat 5 000 dolárov, ale on odmietol. Svoju ponuku zvýšila na 7 000 dolárov, ale opäť odmietol. Sumu zdvihli na 10 000 dolárov, ale on aj tak odmietol.

Keďže to vôbec nechápali, spýtali sa ho:

„Prečo ste odmietli takú skvelú ponuku?“

Odpovedal im: „Uprednostňujem prácu, ktorú teraz robím.“

Spýtali sa ho teda, či mu azda ponúkli príliš malý plat.

Odpovedal: „Plat je dosť veľký, no tá práca, ktorú mi ponúkate, mi nevyhovuje. To, čo robím ako misionár, je oveľa dôležitejšie. Nemôžem sa predsa zriecť svojho poslania kvôli vyššiemu platu!“


Zdieľať: