Keď sa v San Franciscu staval ponad záliv obrovský most, stavba zaostávala oproti plánu, pretože niekoľko robotníkov sa smrteľne zranilo pri páde z lešenia. Mnohí dostali strach a odišli. Inžinieri a stavbyvedúci dlho nemohli nájsť riešenie, ktoré by zastavilo veľké finančné straty. Potom niekto navrhol, aby pod most zavesili obrovskú sieť, ktorá by zachytila toho, kto by spadol. Napokon, napriek veľkým finančným nákladom, inžinieri súhlasili s natiahnutím siete. Spočiatku sa zdalo, akoby toto opatrenie vôbec nepomáhalo. Onedlho však jeden či dvaja robotníci opäť spadli z lešenia, a sieť ich zachránila. Postupne sa aj ostatní prestali báť a vrátili sa na stavbu. Strach z pádu z výšky nahradila viera v záchrannú sieť.

Božia milosť je ako záchranná sieť, ktorou nás Pán Boh chce zachrániť od následkov našich pádov. Bolo to veľmi drahé opatrenie, ale je to jediný spôsob, ako nás zachrániť. Boh nás ním chce uistiť o tom, že Pán Ježiš stojí pri nás v každodenných nebezpečenstvách. To však neznamená, že by sme sa mali neuvážene vrhať do čohokoľvek.


Zdieľať: