Túžba byť večne mladý a nikdy nezomrieť je stará ako ľudstvo samo. Preto ľudia od nepamäti hľadali nejaký prostriedok, ktorý by im zaručil trvalú mladosť, alebo aspoň dlhovekosť. Číňania to skúšali už pred viac ako 2000 rokmi s bylinkami. Najväčšia sila sa prisudzovala bylinke „schin – seng“, dnes známej ako „žeň-šeň”. Niekde jej koreň žuvali, inde sušili a drvili na prášok alebo pripravovali liečivý odvar. Preto je dodnes tento koreň veľmi vzácny a drahý.

Za vlády mocného cisára Čchin-š-changa, ktorý panoval okolo roku dvesto pred naším letopočtom, bola rozšírená povesť o “ostrovoch blaženosti“, ktoré ležia ďaleko v mori na východ od čínskej ríše. Obyvatelia týchto ostrovov vraj poznajú zázračný nápoj, ktorý pripravujú zo vzácnych rastlín, a ten im zaisťuje dlhovekosť. Cisár Čchin-š-chang vyslal expedíciu, ktorá mala tieto ostrovy nájsť, a elixír zo vzácnych bylín mu priniesť. Dlho čakal cisár na návrat svojich vyslancov. Tak dlho, až napokon zomrel…

Aj keď mnohé bylinky majú liečivé účinky, žiadna z nich nemá takú zázračnú silu, aby nám zabezpečila večnú mladosť alebo život bez smrti. Odkedy vládne na svete hriech a zlo, človek podlieha starnutiu, chorobám a smrti, pred ktorou sa zatiaľ nikomu z ľudí nepodarilo uniknúť. A predsa je v ľuďoch od nepamäti túžba žiť dlhšie, žiť večne!


Zdieľať: