Jeden bohatý muž nesúhlasil s tým, aby boli misionári posielaní do iných krajín a hlásali tam evanjelium. Raz sa stalo, že prišiel na bohoslužbu a práve sa konala zbierka na podporu misionárov. Usporiadateľ, ktorý zbieral peniaze do košíka, prišiel až k tomuto mužovi a chvíľu pred ním držal košík. Keď neodchádzal, bohatý muž záporne pokrútil hlavou a zašepkal: „Nikdy nedávam na misiu.“

„Pane, tak si potom nejaké peniaze z košíka vezmite,“ povedal jemne usporiadateľ. „Sú určené pre pohanov.“


Zdieľať: