Keď ľudia objavili elektrický prúd a začali ho využívať, mysleli si, že urobili najsvetovejší objav. Ale ukázalo sa, že nevynašli nič nové. V prírode žije viacero živočíchov, ktoré vedia elektrický prúd vyrábať a používať pri love koristi. Jedným z nich je paúhor elektrický.

Paúhor sa vyskytuje v Južnej Amerike v povodí rieky Amazonky. Je to samotár, dorastá do dĺžky 2,5 metra a váži až 45 kg. Dodnes sa ľuďom nepodarilo spoľahlivo zistiť, ako sa vlastne rozmnožuje. Vieme len, že na čas niekam zmizne a keď sa vráti, privedie so sebou mláďatká.

Pohybuje sa v kalných vodách a vidí veľmi zle. Orientuje sa pomocou vysielania slabých elektrických impulzov do vody. Na celom tele má veľmi citlivé elektrické senzory, ktorými zachytí aj drobné pohyby iných rýb. Keď zacíti korisť, priblíži sa k nej a vyšle niekoľko veľmi silných elektrických výbojov o sile 500 až 600 voltov! (V zásuvke máme životu nebezpečný elektrický prúd o sile 220 voltov.) Takéto silné elektrické šoky dokážu omráčiť alebo zabiť aj veľké ryby, zvieratá ba aj človeka. Neraz sa stalo, že zaútočil na potápačov, ktorí sa ocitli v smrteľnom nebezpečenstve.

Orgány, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, má ukryté v chvoste. Je tam asi 10 000 maličkých elektrických článkov, ktoré sú navzájom poprepájané citlivými nervovými vláknami. Keď zaútočí elektrickými výbojmi, hlava pôsobí ako kladný pól (+) a chvost ako záporný (–). Je to riadna elektráreň, ktorú dokonale ovláda. Ako sa to naučil? Kto prišiel na myšlienku vyzbrojiť rybu takým silným zdrojom elektrickej energie?


Zdieľať: