Čo by som si želal vedieť skôr, ako som mal 25:

– že moja mama chcela, aby som robil to, čo je správne,

– že otec napokon nebol až taký staromódny,

– že zvyky, ktoré si človek osvojí, sú také silné, že po 25. roku ich sotva dokáže zmeniť,

– že to, čo stojí za to, si vyžaduje čas, trpezlivosť a námahu,

– že nemôžeš dostať niečo za nič,

– že žatva závisí od toho, či človek niečo zasial,

– že len hlúpi a pochabí si nenechajú poradiť inými,

– uvedomiť si, aký veľký význam majú príležitosti, ktoré nás v živote stretávajú,

– poznať cenu absolútnej pravdovravnosti,

– okúsiť radosť zo služby kamarátom,

– poznať viac dobrých a inšpirujúcich rád z Biblie,

– že Ježiš Kristus chce byť mojím Spasiteľom a Priateľom.


Zdieľať: