Narodil sa v malej dedinke ako dieťa vidieckej ženy. Detstvo prežil v ďalšej odľahlej dedine. Až do svojich tridsiatich rokov pracoval v stolárskej dielni svojho otca. Potom sa z neho stal putujúci kazateľ. Nikdy nenapísal nijakú knihu. Nikdy nemal svoju kanceláriu. Nikdy nevlastnil dom. Nikdy si nezaložil vlastnú rodinu. Nikdy neštudoval na strednej ani vysokej škole. Nikdy necestoval ďalej ako 300km od miesta, kde sa narodil. Nikdy neurobil jedinú z vecí, ktoré sa obyčajne spájajú s významnými osobnosťami tohto sveta. Nemal žiadne poverovacie listiny. S týmto svetom ho nespájalo nič, okrem jeho ľudskej prirodzenosti. Bol ešte mladý, keď sa verejná mienka obrátila proti nemu. On sa však dokázal povzniesť nad svojich nepriateľov. Prekonal opovrhnutie a výsmech. Bol priklincovaný na kríž medzi dvoch zločincov. Jeho kati losovali o jediný kus majetku, ktorý tu na zemi mal – o jeho odev. Keď zomrel, ktorýsi priateľ sa nad ním zľutoval a pochoval ho do svojho hrobu. Na tretí deň však z hrobu vstal.

Odvtedy prešlo dvadsať storočí. Dnes je tento muž stredobodom pozornosti ľudstva a hlavným pilierom pokroku.

Nie som ďaleko od pravdy, keď poviem, že všetky armády, ktoré pochodovali po zemi, všetky námorné sily, aké boli kedy postavené, všetky parlamenty, ktoré zasadali, a všetky kráľovstvá, ktoré tu na zemi boli, neovplyvnili život ľudí na zemi tak mocne, ako tento Človek svojím životom. Chcete vedieť prečo? Pretože je to Boží Syn, vzkriesený Spasiteľ.


Zdieľať: