Martinovi Lutherovi sa snívalo, že sa stretol so satanom. Satan rozvinul dlhý zvitok, na ktorom boli zaznamenané všetky jeho hriechy a držal mu ho pred očami. Keď ho Luther dočítal, spýtal sa:

„To je všetko?“

„Nie,“ zaznela odpoveď – a strčil mu ďalší zvitok. Keď dočítal ten, podal mu satan ešte tretí. Viac nemal.

„Na niečo si zabudol,“ vykríkol Luther víťazoslávne a na koniec každého zvitku napísal: „Krv Ježiša Krista, Božieho Syna, očisťuje Martina od všetkých hriechov.“


Zdieľať: