Schindlerov zoznam. Hovorí vám to niečo?

Je to názov filmu, ktorý vykresľuje úsilie Oskara Schindlera – človeka, ktorý v čase druhej svetovej vojny venoval svoj čas a peniaze na záchranu mnohých Židov.

Oskar Schindler, podobne ako každý z nás, mal svoje chyby a nedostatky. Veľmi sa ho však dotýkalo, že celé skupiny ľudí sú vyhladené len pre ich náboženské presvedčenie.

Schindler je dobre známy najmä svojím povestným zoznamom, ktorý obsahuje mená asi 1100 Židov, ktorí preňho pracovali v jeho továrni. Platil, prosil a podplácal, len aby týchto Židov zachránil pred deportáciou do koncentračných táborov.

Byť v Schindlerovom zozname znamenalo život. Bola to príležitosť zachrániť sa pred neľudským zaobchádzaním, krutosťou a smrťou v koncentračnom tábore.

Keď som tento film pozeral, bol som naozaj šťastný, že žijem v celkom inej dobe a na celkom inom mieste. Musel som premýšľať o tom, či by som bol ochotný obetovať seba, svoj čas a svoje peniaze, aby som niekoho zachránil pred prenasledovaním.

Podobne ako Schindler, aj Ježiš zaplatil za každého jednotlivca, ktorého meno je zapísané v jeho zozname – knihe života. Jeho cena však bola oveľa vyššia – platil svojím vlastným životom. Som mu vďačný za to, že jeho zoznam nie je obmedzený na 1100 mien.


Zdieľať: