Správa mesta Kalkata pridelila Matke Tereze jedno krídlo domu v nocľahárni pre pútnikov. Pomenovala ho Nirmal Hriday – Miesto čistého srdca. Nemocnica mala dve izby. V jednej mohli umiestniť šesťdesiat mužov a v druhej šesťdesiat žien. Nízke slamníky boli položené na zemi tesne vedľa seba v dlhých radoch. Na stene za nimi boli namaľované čísla. Postele boli čoskoro plné ľudí, ktorí boli len kosť a koža. Pacientov priviedla dovnútra polícia alebo sestry a ich pomocníci.

Sestry a ich dobrovoľní pomocníci sa starali o umierajúcich s nehou a láskou. Umyli ich, dali im najesť, utešili ich, povzbudili a pripravili na smrť. Jeden muž, ktorého telo bolo pokryté ranami, povedal: „Žil som ako zviera na ulici, ale umriem ako anjel.“ Matka Tereza ho našla v otvorenom kanáli a priviedla dnu. O tri hodiny zomrel.

Zdieľať tento príbeh: