Sochár hľadí na mramorový balvan a jeho oko už vidí sochu, v ktorej sa budú mnohí kochať.

Gazda hľadí na obilné zrno a jeho oko už vidí zrelý klas, z ktorého budú mať mnohí chlieb.

Stolár hľadí na dosku a jeho oko už vidí hotový nábytok, ktorý budú mnohí používať.

Staviteľ hľadí na prudkú horskú rieku a jeho oko už vidí mohutnú priehradu, ktorá dodá vodu vyprahnutej zemi.

Spasiteľ hľadí na hriešnika a jeho oko už vidí jeho obrátenie a odovzdaný život, ktorý len jemu slúži.

Mramor povoľuje šikovnej ruke sochára.

Obilné zrnko vzklíči a prinesie klas.

Ani doska sa nebráni stolárovi.

Rieka prijme nové koryto, keď postavia priehradu.

Pane, ale moja vôľa sa búri proti tvojej vôli.

Prosím, vezmi ma do svojich rúk a stvor mi nové srdce. Buď trpezlivý, nevzdávaj sa ma, kým nebudem podľa Tvojej vôle.

Johnson Gnanabaranam

Zdieľať tento príbeh: