„Rezister“ po francúzsky „vydržať“ je vyryté vo veži Tour de Constance. Nápis vyryla Mária Durandová, najslávnejšia väzenkyňa všetkých čias. Jej brat bol pastorom Hugenotov a usporadúval doma bohoslužby. Za to ju v roku 1730 uväznili a jej brata Pierra zastrelili. Pre Máriu sa stal život utrpením. V kamennom väzení ju vítal nápis: „Kto sem raz vstúpi, stratí nádej.“ Cez otvor v strope prenikalo dnu trocha svetla a vzduchu, ale aj dážď a sneh. Väzni dostávali jedlo cez dieru v podlahe. V zime, vlhku a tme tu ženy trpeli v slzách, chorobách a utrpení. Mária bola uväznená ešte ako mladá, no vďaka vzdelaniu sa stala vodkyňou a zastupovala iné väzenkyne. 38 rokov – až do roku 1768 viedla v tomto väzení spev a modlitby cez letné horúčavy i zimné mrazy. Neúnavnými prosbami dosiahla, že väzenkyniam sľúbili knihu žalmov. Napriek nespravodlivému odsúdeniu bojovala za ich práva. Jedna žena mala osem rokov, keď ju uväznili na 40 rokov za to, že sa spolu s mamou zúčastnila protestantskej bohoslužby. Ženy trpeli vo väzení v zúfalstve a beznádeji celé desaťročia.

Máriu nakoniec prepustili, no najlepšie roky strávila za mrežami. Mária bola obyčajná žena. Nepísala teologické články, nekázala za kazateľnicou ani nestála pred koncilom na obranu svojej viery. Bola nespravodlivo odsúdená, no napriek nátlaku si udržala svoju vieru. Jej príbeh je výzvou. Vydržíme, keď sa ocitneme v podobnej skúške?


Zdieľať: