Americký neurochirurg Ben Carson spomína:

Oznámili nám, že testy z psychológie „nedopatrením zhoreli“. Písomnú skúšku sme museli absolvovať ešte raz.

Do posluchárne vtedy prišlo asi 150 študentov. Profesor rozdal papiere a odišiel. Zanedlho nastal šum a reptanie. „Robia si z nás dobrý deň!“ povedal ktosi. Otázky boli také náročné, že sa na ne v podstate nedalo odpovedať. S takými dvojzmyselnými formuláciami by si neporadil ani skúsený psychiater.

Ako prvé odišli dve študentky, potom odchádzali ďalší a ďalší. Nikto z nich test neodovzdal. Ja som usilovne rozmýšľal a v mysli si kládol otázku: „Ako si to predstavujú? Odkiaľ to máme vedieť?“ Keď som sa rozhliadol okolo seba, zistil som, že sme zostali iba siedmi. Po polhodine som ostal sám. Mal som chuť tiež odísť. Celý čas som prosil Boha, aby mi pomohol.

Zrazu sa otvorili dvere a dnu vošiel profesor. Šiel priamo ku mne.

„Čo sa deje?“ spýtal som sa.

„Nič. Bola to pasca na študentov,“ povedal. „Chceli sme vedieť, kto je najčestnejší.“ Usmial sa. A dokonca som dostal odmenu – desať dolárov.


Zdieľať: